Wrocław

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu

ul. Józefa Chełmońskiego 14
51-630 Wrocław
tel. 71-327-30-00
fax 71-327-30-09
e-mail: wios@wroclaw.pios.gov.pl

Godziny urzędowania: pn.-pt. 730-1530

Skargi i wnioski przyjmuje Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska lub wyznaczony przez niego zastępca w wtorek w godzinach 900-1200 oraz 1500-1600

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Mariusz Wojewódka
Telefon: 71-327-30-00

p.o. Zastępcy Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

Tomasz Kubicki
Telefon: 71-327-30-00

Wydział Inspekcji

Naczelnik: Maria Siwiak
Telefon: 71-327-30-19

Wydział Zwalczania Przestępczości Środowiskowej

Naczelnik: Paweł Pilszak
Telefon: 71-327-30-00 w. 66

Wydział Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności Pieniężnych

Naczelnik: Ewa Knaziak
Telefon: 71-327-30-51

Wydział Prawny

Naczelnik: Małgorzata Liptak
Telefon: 71-327-30-57

Wydział Organizacji

Naczelnik: Piotr Cyganek
Telefon: 71-327-30-00

Inspektor Ochrony Danych

Paulina Niewójt
e-mail: iod@wroclaw.pios.gov.pl
Telefon: 71-327-30-00

Koordynator do Spraw Dostępności

Piotr Cyganek
e-mail: cyganek@wroclaw.pios.gov.pl
Telefon: 71-327-30-00

Scroll to Top