Wałbrzych

Delegatura WIOŚ w Wałbrzychu

ul. A. Mickiewicza 16
58-300 Wałbrzych
tel. 74-842-33-22
fax 74-842-33-05
e-mail: walbrzych@wroclaw.pios.gov.pl

Godziny urzędowania: pn.-pt. 700-1500

Skargi i wnioski przyjmuje Kierownik Delegatury lub wyznaczony przez niego zastępca w poniedziałki w godzinach 1100-1400

Kierownik delegatury

Zdzisław Kędziora
Telefon: 74-842-33-22

Dział Inspekcji

Kierownik: Urszula Paluch
Telefon: 74-842-48-24 w. 22

Samodzielne stanowiska pracy ds. administracyjno – technicznych

Koordynator: Jolanta Zygadło
Telefon: 74-842-53-36 w. 21

Scroll to Top