Legnica

Delegatura WIOŚ w Legnicy

ul. Rzeczypospolitej 10/12
59-220 Legnica
tel. 76-854-14-00
fax 76-850-61-38
e-mail: legnica@wroclaw.pios.gov.pl

Godziny urzędowania: pn.-pt. 700-1500

Skargi i wnioski przyjmuje Kierownik Delegatury lub wyznaczony przez niego zastępca w środy w godzinach 800-1100

p.o. Kierownika delegatury

Łukasz Dąbrowski
Telefon: 76-854-14-00

Dział Inspekcji

Kierownik: Joanna Górniak
Telefon: 76-854-14-00 w. 103

Samodzielne stanowiska pracy ds. administracyjno – technicznych

Koordynator: Jolanta Siwy
Telefon: 76-854-14-00 w. 120

Scroll to Top