BIP logo GIOŚ
Strona główna » Strona główna

Komunikaty i informacje »


2021-06-23

Zgłoś nielegalne postępowanie z odpadami

Widzisz wysypisko śmieci w pobliskim lesie, a może nagły wzrost ilości transportów ciężarowych jakie zaczęły przyjeżdżać na teren nieruchomości położonych z dala od gęstej zabudowy mieszkalnej, w okolicy lasów, miejsc rzadko uczęszczanych i nieużytkowanych terenów przemysłowych oraz pojawienie się na ich terenie różnego rodzaju beczek i pojemników zgłoś to Inspekcji Ochrony Środowiska.

Czytaj dalej »


2021-06-02

ZAKOŃCZENIE FUNKCJONOWANIA STRONY: https://air.wroclaw.pios.gov.pl/

Informujemy o zakończeniu funkcjonowania strony internetowej https://air.wroclaw.pios.gov.pl/ prezentującej informacje o jakości powietrza w województwie dolnośląskim. Strona przestanie być aktywna z dniem 28 czerwca 2020 r.

Wyniki pomiarów oraz informacje dotyczące monitoringu jakości powietrza prowadzonego w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska dla województwa dolnośląskiego są dostępne na portalu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska „Jakość powietrza” – regionalnej podstronie dostępnej pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/1

Bieżące dane pomiarowe z Dolnego Śląska dostępne są pod adresem: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current?woj=dolnoslaskie&rwms=true

GIOŚ umożliwia dostęp do danych dotyczących jakości powietrza w Polsce, wytwarzanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska za pomocą interfejsu API portalu „Jakość Powietrza”. Więcej informacji: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/api.


2021-05-05

Informacja o kontrolach WIOŚ we Wrocławiu w zakresie gospodarowania odpadami

Na przestrzeni kilku minionych lat, a zwłaszcza w ostatnim czasie dostrzegamy wzrastające zainteresowanie ochroną środowiska w naszym kraju i regionie. Ta troska społeczeństwa przejawia się w główniej mierze względem zagadnień dotyczących gospodarowania odpadami.

Warto również podkreślić, że niejednokrotnie mamy do czynienia z opisywaniem czy ocenianiem pracy kontrolnej inspektorów przez osoby nieposiadające wiedzy o całym procesie kontrolnym lub nie zdające sobie sprawy jakie czynności inspekcyjne są niezbędne do wykonania, aby zapewnić skuteczność, rzetelność i kompletność kontrolną. Stąd też ważna jest wiedza o naszych działaniach inspekcyjnych, która zapewni właściwy przekaz informacyjny, docierający m.in. do naszego społeczeństwa.

Czytaj dalej »

Więcej komunikatów…

Aktualności »


2021-09-08

„Nielegalne odpady 2021” Sprawdzanie pojazdów z odpadami na drogach Dolnego Śląska

Akcja o charakterze ogólnopolskim, miała na celu przeciwdziałanie nielegalnym wwozom, przewozom oraz porzucaniom odpadów na terenie naszego kraju. Organizatorem dzisiejszej akcji w obrębie województwa dolnośląskiego był Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu. W działaniach brały czynny udział inne służby takie jak: Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, Dolnośląska Izba Administracji Skarbowej oraz Straż Graniczna.

W dniu 8.09.2021 r. przeprowadzona została akcja na drogach Dolnego Śląska pn.: „Nielegalne odpady 2021”. Działania polegały na intensyfikacji kontroli nielegalnego transportu drogowego odpadów przez wspólne patrole Inspekcji Ochrony Środowiska, Policji, Straży Granicznej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Administracji Skarbowej. Celem kontroli było ujawnienie przekroczenia prawa względem transportowanych odpadów ale również wzmocnienie komunikacji i współpracy organów ścigania, innych służb i inspekcji ochrony środowiska w zwalczaniu przestępczości środowiskowej. Szczególną uwagę współpracujące Służby zwróciły na międzynarodowe przemieszczanie odpadów.

Takie działania mają wieloaspektowy wymiar prewencyjny jak i docelowy. Narastający problem odpadów, ich porzucania, nielegalne transportowanie na terytorium naszego kraju, powoduje, że coraz bardziej koncentrujemy naszą uwagę na postępowaniu z odpadami a ilość naszych kontroli z roku na rok zwiększa się w tym zakresie – wyjaśnia Mariusz Wojewódka Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.


Fot. stanowisko pracy współpracujących służb
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

Kontrole prowadzono w 8 wyznaczonych punktach na terenie całego województwa.

W trakcie akcji skontrolowano łącznie 107 pojazdów, w tym 32 transporty przewożące odpady.

Podczas kontroli transportów ujawniono 1 nielegalny transport.

Skala zjawiska przestępstw przeciwko środowisku przyczyniła się do powołania specjalnych grup, tj.: interwencyjno – wyjazdowych, które są ukierunkowane na zwalczanie tego rodzaju procederów jak niezgodne z prawem postępowanie z odpadami - dodaje koordynator Grupy Interwencyjno-Wyjazdowej WIOŚ we Wrocławi


Fot. kontrola transportów odpadów
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

2021-09-01

Wydarzenia we wrześniu

W MIESIĄCU
- WRZEŚNIU -
PAMIĘTAJMY O:

Miesiąc Dzień Wydarzenie
IX 19 Dzień Dzikiej Fauny, Flory i Dzikich Siedlisk
22 Dzień bez samochodu
27 Dzień Rzek

Przejdź do archiwum aktualności »

Więcej aktualności…

Poznaj WIOŚ »

Ocena pracy urzędu »

Projekty »

LIFE-APIS/PL Projekt LIFE-APIS/PL - System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element jakości życia strona projektu. strona projektu


iis Zakupy sprzętu do szybkiej oceny ryzyka w przypadku wystąpienia poważnej awarii organizacja systemu monitornigu dynamicznego przeciwdziałania poważnym awariom, w tym organizacja systemu i sieci teleinformatycznych. strona projektu


kampania informacyjna Informujemy, że WIOŚ we Wrocławiu bierze udział w „Kampanii edukacyjno-informacyjnej z zakresu bioróżnorodności oraz ochrony jakości powietrza we Wrocławiu i 10 gminach Dolnego Śląska”. Kampania jest finansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Film promocyjny kampanii.
Programowi przewodzi Gmina Wrocław, zaś partnerami są:

  • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
  • Fundacja Centrum Aktywnego Wsparcia z Brzegu
strona projektu

Jakość powietrza on-line »

Dofinansowanie ze środków celowych »

Spoty edukacyjne »


Wrocław
ul. Józefa Chełmońskiego 14
51-630 Wrocław
tel.71-327-30-00
fax. 71-327-30-09
email
Wrocław - laboratorium
ul. Józefa Chełmońskiego 14
51-630 Wrocław
tel. 71-348-61-14, 71-348-37-43
Jelenia Góra
ul. Warszawska 28,
58-500 Jelenia Góra
tel. 75-767-94-12
fax 75-764-89-89
email
Legnica
ul. Rzeczypospolitej 10/12
59-220 Legnica
tel. 76-854-14-00
fax 76-850-61-38
email
Wałbrzych
ul. A. Mickiewicza 16
58-300 Wałbrzych
tel. 74-842-33-22
fax 74-842-33-05
email