logo GIOŚ logo WIOŚ
Strona główna » Środki » Dofinansowanie w roku 2012
logo_nfosigw2
www.nfosigw.gov.pl
logo_wfosigw
www.wfosigw.wroclaw.pl
logo_wroc
www.wroclaw.pl

 

Dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Wykaz przedsięwzięć finansowanych ze środków NFOŚiGW
L.p. Zadanie Kwota ogółem Nr i data umowy dotacji Efekt ekologiczny
1. Budowa laboratorium WIOŚ we Wrocławiu
wraz z zapleczem
dydaktycznym
13 249 000,00 zł nr 547/2012/WN – 01/MN – PO/D
z dnia 14.08.2012 r. (WAT.3123.6.2012)
monitoring powietrza, monitoring wód podziemnych, monitoring promieniowania jonizującego, inny monitoring wód, monitoring hałasu

 

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Wykaz przedsięwzięć dofinansowanych ze środków WFOŚiGW
L.p. Zadanie Wartość zadania Wysokość
dofinansowania
Nr i data umowy dotacji Efekt ekologiczny
1. Doposażenie WIOŚ we Wrocławiu w sprzęt laboratoryjny niezbędny do badań monitoringu środowiska na terenie województwa dolnośląskiego 1 039 439,79 zł 1 039 439,00 017/Ś/MN/WR/2012 dnia 14-02-2012 r.
(WAT 3123.1.2012)
diagnoza aktualnego stanu środowiska na terenie województwa dolnośląskiego oraz informacja o jego stanie
2. Doposażenie WIOŚ we Wrocławiu w sprzęt laboratoryjny niezbędny do badań monitoringu środowiska na terenie województwa dolnośląskiego 239 751,60 zł 119 875,00 zł 018/Ś/MN/WR/2012 dnia 14-02-2012 r.
(WAT 3123.2.2012)
diagnoza aktualnego stanu środowiska na terenie województwa dolnośląskiego oraz informacja o jego stanie
3. Wydanie publikacji pt. "Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2011 r." 37 500,00 zł 33 750,00 zł 019/Ś/EE/WR/2012 dnia 14-02-2012 r.
(WAT 3123.3.2012)
sporządzenie informacji o stanie środowiska
województwa dolnośląskiego w roku 2011
4. Badania monitoringowe
środowiska na terenie
woj. dolnośląskiego w 2012 r.
8 143 878,47 zł 2 300 250,00 zł 020/Ś/MN/WR/2012 dnia 16-02-2012 r.
(WAT 3123.4.2012)
diagnoza aktualnego stanu środowiska na terenie województwa dolnośląskiego oraz informacja o jego stanie