logo GIOŚ logo WIOŚ
Strona główna » Środki » Dofinansowanie w roku 2011
logo_nfosigw2
www.nfosigw.gov.pl
logo_wfosigw
www.wfosigw.wroclaw.pl
logo_wroc
www.wroclaw.pl

Dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Wykaz przedsięwzięć finansowanych ze środków NFOŚiGW
L.p. Zadanie Kwota ogółem Nr i data umowy dotacji Efekt ekologiczny
1. Dofinansowanie państwowej jednostki budżetowej
w formie przekazania środków na cele nieinwestycyjne
pn. "Pomiary stanu zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi
i WWA na stacjach monitoringu tła pozamiejskiego
w latach 2012-2013 - stacja "Osieczów"
264 000 ,00 zł 328/2011/Wn-01/MN-PO/D
z dnia 19.07.2011r.
monitoring zanieczyszczenia powietrza

 

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Wykaz przedsięwzięć dofinansowanych ze środków WFOŚiGW
L.p. Zadanie Wartość zadania Wysokość
dofinansowania
Nr i data umowy dotacji Efekt ekologiczny
1. Badania monitoringowe
środowiska na terenie
województwa dolnośląskiego
w I kwartale 2011r.
1 927 339 ,90 zł 399 999 ,82 zł 10/Ś/MN/WR/2011 z dnia 03.03.2011r.
(WAT 305-2/2011-54)
diagnoza aktualnego stanu środowiska
na terenie województwa dolnośląskiego
oraz informacja o jego stanie
2. Badania monitoringowe
środowiska na terenie
województwa dolnośląskiego
w II, III i IV kwartale 2011r.
6 268 845,26 zł 1 653 870,18 zł 021/Ś/MN/WR/2011 z dnia 29.03.2011r.
(WAT 305/3-2011-60)
diagnoza aktualnego stanu środowiska
na terenie województwa dolnośląskiego
oraz informacja o jego stanie
3. Wydanie publikacji pt. "Raport o stanie
środowiska w województwie dolnośląskim w 2010r."
35 700,00 zł 32 130,00 zł 114/Ś/EE/WR/2011 z dnia 30.06.2011r.
(WAT 305-6/2011-85)
sporządzenie informacji o stanie środowiska
województwa dolnośląskiego w roku 2010
4. Doposażenie WIOŚ we Wrocławiu w pojazdy niezbędne
do wykonywania badań monitoringu środowiska na terenie
województwa dolnośląskiego
312 544,00 zł 160 000,00 zł 115/Ś/MN/WR/2011 z dnia 30.06.2011r.
(WAT 305-7/2011-83)
sprawne funkcjonowanie monitoringu
środowiska na terenie województwa
dolnośląskiego prowadzonego przez WIOŚ
we Wrocławiu, w ramach PMŚ
5. Doposażenie WIOŚ we Wrocławiu w sprzęt laboratoryjny niezbędny
do wykonywania badań monitoringu środowiska na terenie
województwa dolnośląskiego
516 634,90 zł 254 000,00 zł 116/Ś/MN/WR/2011 z dnia 30.06.2011r.
(WAT 305-8/2011-84)
sprawne funkcjonowanie monitoringu
środowiska na terenie województwa
dolnośląskiego prowadzonego przez WIOŚ
we Wrocławiu, w ramach PMŚ

 

Dofinansowanie ze środków innych funduszy

 

Wykaz przedsięwzięć dofinansowanych z innych środków
L.p. Dotujący Zadanie Wartość zadania Wysokość
dofinansowania
Nr i data umowy dotacji Efekt ekologiczny
1. Urząd Miasta Jelenia Góra Monitoring: powietrza, wód podziemnych
gleb, hałasu, PEM, na terenie miasta
Jelenia Góra
264 223 ,80 zł 3 000,00 zł 1/2011 z dnia 18.02.2011r.
(WAT-305-1/2011-45)
diagnoza aktualnego stanu środowiska
na terenie miasta Jelenia Góra
oraz informacja o jego stanie
2. Powiat Zgorzelecki Realizacja kompleksowych badań
standardów jakości (monitoring
powietrza, wód, hałasu) środowiska
na terenie powiatu zgorzeleckiego
438 601,00 zł 10 000,00 zł OS/26/2011 z dnia 30.03.2011r.
(WAT-305-4/2011-66)
diagnoza aktualnego stanu środowiska
na terenie powiatu zgorzeleckiego
oraz informacja o jego stanie
3. Powiat Polkowicki Monitoring: powietrza, wód podziemnych
PEM, na terenie powiatu polkowickiego
147 050,00 zł 5 000,00 zł 0812/RU-0107/2011 z dnia 27.05.2011r.
(WAT-305-5/2011-73)
diagnoza aktualnego stanu środowiska
na terenie powiatu polkowickiego
oraz informacja o jego stanie
4. Gmina Wrocław Badanie jakości środowiska 743 083,00 zł 165 000,00 zł WSR/GW/1/2011 z dnia 18.07.2011r.
(WAT 305-10/2011-97)
diagnoza aktualnego stanu jakości
powietrza terenie miasta Wrocławia