logo GIOŚ logo WIOŚ
Strona główna » Środki » Dofinansowanie w roku 2010
logo_nfosigw2
www.nfosigw.gov.pl
logo_wfosigw
www.wfosigw.wroclaw.pl
logo_wroc
www.wroclaw.pl

Dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wykaz przedsięwzięć finansowanych ze środków NFOŚiGW
L.p. Zadanie Kwota ogółem Nr i data umowy dotacji Efekt ekologiczny
1. Dofinansowanie państwowej jednostki budżetowej
w formie przekazania środków na cele nieinwestycyjne
pn. "Pomiary stanu zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi
i WWA na stacji monitoringu tła - Osieczów"
228 000 ,00 zł 49/JTLL2010/Wn01/MN-PO-BD/D
z dnia 04.09.2010r.
monitoring zanieczyszczenia powietrza
2. Dofinansowanie państwowej jednostki budżetowej
w formie przekazania środków na cele nieinwestycyjne
pn. "Zakup analizatora do oznaczania TOC
w pyle zawieszonym dla WIOŚ Wrocław"
300 000,00zł 567/2010/Wn 01/MN-AP/D
z dnia 20.10.2010r.
monitoring zanieczyszczenia powietrza
3. Dofinansowanie państwowej jednostki budżetowej
w formie przekazania środków na cele nieinwestycyjne
pn. "Analiza składu chemicznego pyłu drobnego PM 2,5
na stacji monitoringu tła - Osieczów, zgodnie z dyrektywą
z dnia 04.09.2010r."
328 000,00 zł 584/2010/Wn 07/MN-BD/D
z dnia 27.10.2010r.
monitoring zanieczyszczenia powietrza

 

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Wykaz przedsięwzięć dofinansowanych ze środków WFOŚiGW
L.p. Zadanie Wartość zadania Wysokość
dofinansowania
Nr i data umowy dotacji Efekt ekologiczny
1. Dostawa dwóch sztuk
samochodów
osobowodostawczych dla
potrzeb WIOŚ we Wrocławiu
207 400,00 zł 103 700,00 zł 223/Ś/MN/WR/2010 z dnia 04.11.2010r.
(WAT 305-9/2010-115)
monitoring środowiska