logo GIOŚ logo WIOŚ
Strona główna » Środki » Dofinansowanie w roku 2007
logo_nfosigw2
www.nfosigw.gov.pl
logo_wfosigw
www.wfosigw.wroclaw.pl
logo_wroc
www.wroclaw.pl

Dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wykaz przedsięwzięć finansowanych ze środków NFOŚiGW
L.p. Zadanie Kwota ogółem Nr i data umowy dotacji Efekt ekologiczny
1. Zakup wyposażenia dla laboratoriów
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska we Wrocławiu
1 721 000 ,00 zł 253/2006/WN 50/MN-AP-UR/D
z dnia 18.08.2006r.,
aneks nr 1 z dnia 29.03.2007r.
efekt ekologiczny równoważny
efektowi rzeczowemu w postaci rozpoczęcia
eksploatacji aparatury przez WIOŚ Wrocław