BIP logo GIOŚ logo WIOŚ
Strona główna » Środki
logo_nfosigw2
www.nfosigw.gov.pl
logo_wfosigw
www.wfosigw.wroclaw.pl
logo_wroc
www.wroclaw.pl

Dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2018 r.

Wykaz przedsięwzięć finansowanych ze środków NFOŚiGW
L.p. Zadanie Kwota dofinansowania ogółem Nr i data umowy dotacji Efekt ekologiczny
1. Realizacja zadania „Budowa laboratorium WIOŚ we Wrocławiu wraz z zapleczem szkoleniowo-dydaktycznym” 17 217 042,00 zł 547/2012/Wn-01/MN-PO/Dz dnia 14.08.2012 r. monitoring powietrza, monitoring wód powierzchniowych, monitoring wód podziemnych, monitoring promieniowania jonizującego, monitoring hałasu, inny monitoring

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2018 r.

Wykaz przedsięwzięć finansowanych ze środków WFOŚiGW
L.p. Zadanie Kwota dofinansowania ogółem Nr i data umowy dotacji Efekt ekologiczny
1. Ocena stanu środowiska województwa dolnośląskiego w 2018 r. na podstawie badań monitoringowych środowiska 3 960 144,91 zł nr 023/Ś/MN/WR/2018 Przygotowanie opracowania z oceną jakości środowiska oraz wynikami badań na terenie woj. dolnośląskiego w 2018 roku
2. Dostawa i montaż mebli biurowych i laboratoryjnych, w ramach pierwszego wyposażenia nowego obiektu - Laboratorium WIOŚ we Wrocławiu wraz z zapleczem szkoleniowo - dydaktycznym 2 174 324,00 zł nr 041/Ś/MN/WR/2018 Utworzenie 100 stanowisk pracy w nowo budowanym obiekcie - Laboratorium WIOŚ we Wrocławiu. Umożliwi to, utrzymanie wysokich zdolności wykonawczych WIOŚ we Wrocławiu, co przysłuży się poprawie stanu środowiska na terenie woj. dolnośląskiego