BIP logo GIOŚ logo WIOŚ
Strona główna » Środki
logo_nfosigw2
www.nfosigw.gov.pl
logo_wfosigw
www.wfosigw.wroclaw.pl
logo_wroc
www.wroclaw.pl

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2019 r.

Wykaz przedsięwzięć finansowanych ze środków WFOŚiGW
L.p. Zadanie Kwota dofinansowania ogółem Nr i data umowy dotacji Efekt ekologiczny
1. Dostawa pojazdów terenowych, niezbędnych do realizacji zadań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu 641 090,76 zł nr 130/Ś/UR/WR/2019 Efekt ekologiczny: Poprawa możliwości kontrolnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, co przysłuży się poprawie stanu środowiska na terenie woj. dolnośląskiego.