BIP logo GIOŚ
Strona główna » Publikacje » Raporty o stanie środowiska » Raporty o stanie środowiska w roku 2015

WSTĘP - 46 KB

 1. WOJEWÓDZTWO - 1,35 MB
 2. POWIETRZE - 18,1 MB
 3. WODY POWIERZCHNIOWE - 2,6 MB
 4. WODY PODZIEMNE - 6,99 MB
 5. GLEBY - 4,84 MB
 6. HAŁAS - 1,5 MB
 7. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE - 1,60 MB
 8. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA - 204 KB
 9. DZIAŁALNOŚĆ LABORATORYJNA - 503 KB
 10. UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI - 2,95 MB
 11. PODSUMOWANIE - 46 KB
 12. AUTORZY - 72 KB
 13. LITERATURA - 29 KB
 14. O WIOŚ - 540 KB
 15. SPIS RYSUNKÓW - 65 KB
 16. SPIS TABEL - 37 KB
 17. SPIS TREŚCI - 1,34 MB
 18. SPIS WYKRESÓW - 66 KB
 19. Załączniki - 19,1 MB