BIP logo GIOŚ
Strona główna » Publikacje » Raporty o stanie środowiska » Raporty o stanie środowiska w roku 2014

WSTĘP - 63 KB

 1. POWIETRZE - 26,6 MB
 2. WODY - 19,7 MB
 3. GLEBY - 1,93 MB
 4. HAŁAS - 4,45 MB
 5. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE - 1,80 MB
 6. ODPADY - 1,67 MB
 7. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA - 84 KB
 8. AUTORZY - 69 KB
 9. LITERATURA - 37 KB
 10. O WIOŚ - 540 KB
 11. SPIS RYSUNKÓW - 48 KB
 12. SPIS TABEL - 37 KB
 13. SPIS TREŚCI - 3,89 mB
 14. SPIS WYKRESÓW - 68 KB