BIP logo GIOŚ
Strona główna » Publikacje » Raporty o stanie środowiska » Raporty o stanie środowiska w roku 2013

WSTĘP - 84 KB

 1. CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA - 105 KB
 2. POWIETRZE - 27,9 MB
 3. WODY - 3,12 MB
 4. GLEBY - 1,97 MB
 5. HAŁAS - 3,71 MB
 6. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE - 3,33 MB
 7. ODPADY - 1,61 MB
 8. PRZYRODA - 756 KB
 9. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA - 64,9 KB
 10. AUTORZY - 49 KB
 11. LITERATURA - 36 KB
 12. O WIOŚ - 221 KB
 13. SPIS RYSUNKÓW - 59 KB
 14. SPIS TABEL - 38 KB
 15. SPIS TREŚCI - 668 KB
 16. SPIS WYKRESÓW - 65 KB
 17. Załącznik - ZESTAWIENIE TABELARYCZNE KLASYFIKACJI STANU EKOLOGICZNEGO I CHEMICZNEGO RZEK W JCW ORAZ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DLA OBSZARÓW CHRONIONYCH - 290 KB