BIP logo GIOŚ
Strona główna » Publikacje » Raporty o stanie środowiska » Raporty o stanie środowiska w roku 2012

WSTĘP - 84 KB

 1. CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA - 55 KB
 2. POWIETRZE - 12,9 MB
 3. WODY - 4,54 MB
 4. GLEBY - 3,59 MB
 5. HAŁAS - 4,00 MB
 6. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE - 1,69 MB
 7. ODPADY - 2,41 MB
 8. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA - 2,23 MB
 9. PRZYRODA - 1,90 MB
 10. PODSUMOWANIE - 57 KB
 11. AUTORZY - 84 KB
 12. LITERATURA - 55 KB
 13. O WIOŚ - 735 KB
 14. SPIS RYSUNKÓW - 49 KB
 15. SPIS TABEL - 41 KB
 16. SPIS TREŚCI - 940 KB
 17. SPIS WYKRESÓW - 74 KB
 18. ZAŁĄCZNIK NR 1 - 276 KB
 19. ZAŁĄCZNIK NR 2 - 6,20 MB
 20. ZAŁĄCZNIK NR 3 - 3,95 MB