BIP logo GIOŚ
Strona główna » Publikacje » Raporty o stanie środowiska » Raporty o stanie środowiska w roku 2011

WSTĘP - 36 KB

 1. POWIETRZE - 10,8 MB
 2. WODY - 5,34 MB
 3. GLEBY - 2,23 MB
 4. HAŁAS - 1,75 MB
 5. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE - 1,08 MB
 6. ODPADY - 607 KB
 7. DZIAŁALNOŚĆ LABORATORYJNA - 189 KB
 8. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA - 599 KB
 9. DZIAŁALNOŚĆ WFOŚIGW - 1,11 MB
 10. O WIOŚ - 223 KB
 11. LITERATURA - 34 KB
 12. O WIOŚ - 232 KB
 13. SPIS RYSUNKÓW - 35 KB
 14. SPIS TABEL - 39 KB
 15. SPIS TREŚCI - 770 KB
 16. SPIS WYKRESÓW - 51 KB