BIP logo GIOŚ
Strona główna » Publikacje » Raporty o stanie środowiska » Raporty o stanie środowiska w roku 2010

WSTĘP - 44 KB

 1. POWIETRZE - 7,27 MB
 2. WODY - 6,62 MB
 3. GLEBY - 1,60 MB
 4. HAŁAS - 2,79 MB
 5. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE - 1,36 MB
 6. ODPADY - 4,12 MB
 7. MONITORING ŚRODOWISKA NA OBSZARACH CHRONIONYCH - 473 KB
 8. DZIAŁALNOŚĆ LABORATORYJNA - 179 KB
 9. INFORMACJE - 361 KB
 10. STRESZCZENIE - 48 KB
 11. LITERATURA - 40 KB
 12. O WIOŚ - 232 KB
 13. SPIS RYSUNKÓW - 33 KB
 14. SPIS TABEL - 32 KB
 15. SPIS TREŚCI - 707 KB
 16. SPIS WYKRESÓW - 49 KB