BIP logo GIOŚ
Strona główna » Publikacje » Raporty o stanie środowiska » Raporty o stanie środowiska w roku 2009

WSTĘP - 30 KB

 1. POWIETRZE - 7,27 MB
 2. WODY - 3,17 MB
 3. GLEBY - 3,10 MB
 4. HAŁAS - 1,39 MB
 5. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE - 480 KB
 6. ODPADY - 1,01 MB
 7. PRZYRODA - 1,33 MB
 8. MONITORING ŚRODOWISKA NA OBSZARACH CHRONIONYCH - 426 KB
 9. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA - 1,23 MB
 10. DZIAŁALNOŚĆ LABORATORYJNA - 457 KB
 11. WSPÓŁPRACA - 149 KB
 12. INFORMACJE - 403 KB
 13. DZIAŁALNOŚĆ RDOŚ WE WROCŁAWIU - 34 KB
 14. STRESZCZENIE - 42 KB
 15. LITERATURA - 27 KB
 16. O WIOŚ - 223 KB
 17. SPIS RYSUNKÓW - 35 KB
 18. SPIS TABEL - 34 KB
 19. SPIS TREŚCI - 378 KB
 20. SPIS WYKRESÓW - 44 KB