BIP logo GIOŚ
Strona główna » Publikacje » Raporty o stanie środowiska » Raporty o stanie środowiska w roku 2008

WSTĘP - 26 KB

 1. INFORMACJE O REGIONIE - 842 KB
 2. POWIETRZE - 6,09 MB
 3. WODY - 6,28 MB
 4. GLEBY - 1,76 MB
 5. HAŁAS - 1,66 MB
 6. ODPADY - 2,49 MB
 7. PRZYRODA - 1,63 MB
 8. LITERATURA - 26 KB
 9. O WIOŚ - 223 KB
 10. SPIS RYSUNKÓW - 41 KB
 11. SPIS TABEL - 36 KB
 12. SPIS TREŚCI - 710 KB
 13. SPIS WYKRESÓW - 51 KB