BIP logo GIOŚ
Strona główna » Publikacje » Raporty o stanie środowiska » Raporty o stanie środowiska w roku 2006

WSTĘP - 30 KB

CZĘŚĆ I. JAKOŚĆ PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA

  1. POWIETRZE - 30 MB
  2. WODY POWIERZCHNIOWE - 6 MB
  3. WODY PODZIEMNE - 2,9 MB
  4. HAŁAS - 1,7 MB
  5. GLEBY - 2,9 MB
  6. ODPADY - 6 MB

CZĘŚĆ II. DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA - 1,6 MB

  1. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA
  2. PRZECIWDZIAŁANIE POWAŻNYM AWARIOM
  3. DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU W 2006 R.