BIP logo GIOŚ
Strona główna » Publikacje » Raporty o stanie środowiska » Raporty o stanie środowiska w roku 2005

WSTĘP - 22 KB

CZĘŚĆ I. JAKOŚĆ PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA

  1. POWIETRZE - 22 MB
  2. WODY POWIERZCHNIOWE - 6,9 MB
  3. WODY PODZIEMNE - 1,5 MB
  4. HAŁAS - 2,9 MB
  5. GLEBY - 2,3 MB
  6. ODPADY - 2,9 MB

CZĘŚĆ II. DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA - 3,8 MB

  1. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA
  2. ZAKOŃCZENIE FUNKCJONOWANIA "LISTY 80"
  3. PRZECIWDZIAŁANIE POWAŻNYM AWARIOM
  4. DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU W 2005 R.