BIP logo GIOŚ
Strona główna » Publikacje » Raporty o stanie środowiska » Raporty o stanie środowiska w roku 2004

WSTĘP - 30 KB

CZĘŚĆ I. JAKOŚĆ PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA

 1. POWIETRZE - 25,5 MB
 2. WODY POWIERZCHNIOWE - 7,5 MB
 3. WODY PODZIEMNE - 4,5 MB
 4. HAŁAS - 5,7 MB
 5. GLEBY - 3 MB
 6. ODPADY - 6 MB

CZĘŚĆ II. DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA - 1,6 MB

 1. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA
 2. PRZECIWDZIAŁANIE POWAŻNYM AWARIOM
 3. DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
  WODNEJ WE WROCŁAWIU W 2004 R.