BIP logo GIOŚ
Strona główna » Publikacje » Raporty o stanie środowiska » Raporty o stanie środowiska w roku 2003

WSTĘP - 46,5 KB
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO - 173 KB

CZĘŚĆ I. JAKOŚĆ PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA

  1. POWIETRZE - 28 MB
  2. WODY POWIERZCHNIOWE - 1,69 MB
  3. WODY PODZIEMNE - 4,1 MB
  4. HAŁAS - 1,2 MB
  5. GLEBY - 2,1 MB
  6. ODPADY - 220 KB
  7. PRZYRODA - 202 KB

CZĘŚĆ II. DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA - 751 KB

  1. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA
  2. PRZECIWDZIAŁANIE POWAŻNYM AWARIOM
  3. DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU W 2004 R.

PODSUMOWANIE - 121 KB
LITERATURA - 47,3 KB