BIP logo GIOŚ
Strona główna » Publikacje » Raporty o stanie środowiska » Raporty o stanie środowiska w roku 2002

WSTĘP - 28 KB

CZĘŚĆ I. JAKOŚĆ PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA

 1. POWIETRZE - 27 MB
 2. WODY POWIERZCHNIOWE - 3,7 MB
 3. WODY PODZIEMNE - 529 KB
 4. HAŁAS - 277 KB
 5. GLEBY - 4,9 MB
 6. ODPADY - 7,1 MB
 7. LASY - 143 KB
 8. PRZYRODA - 2 MB

CZĘŚĆ II. DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA - 386 KB

 1. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA
 2. PRZECIWDZIAŁANIE POWAŻNYM AWARIOM W PRZEMYŚLE I TRANSPORCIE
 3. DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU W 2002 R.

LITERATURA - 96 KB