BIP logo GIOŚ
Strona główna » Publikacje » Raporty o stanie środowiska » Raporty o stanie środowiska w roku 2001

WSTĘP - 29 KB

CZĘŚĆ I. JAKOŚĆ PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA

  1. POWIETRZE - 23 MB
  2. WODY POWIERZCHNIOWE - 6,7 MB
  3. WODY PODZIEMNE - 2,6 MB
  4. HAŁAS - 2,3 MB
  5. GLEBY - 1,8 MB
  6. ODPADY - 6,7 MB

CZĘŚĆ II. DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA - 745 KB

  1. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA
  2. OCHRONA ŚRODOWISKA PRZED POWAŻNYMI AWARIAMI PRZEMYSLOWYMI I AWARIAMI W TRANSPORCIE
  3. DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU W 2001 R.

CZĘŚĆ III. WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE W LICZBACH - 879 KB

PODSUMOWANIE - 65 KB

LITERATURA - 51 KB

PODSTAWOWE AKTY PRAWNE W OCHRONIE ŚRODOWISKA - 768 KB