BIP logo GIOŚ
Strona główna » Publikacje » Raporty o stanie środowiska » Raporty o stanie środowiska w roku 2000

WSTĘP - 25 KB

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO - 152 KB

CZĘŚĆ I. JAKOŚĆ PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA

 1. POWIETRZE - 16 MB
 2. WODY POWIERZCHNIOWE - 12,5 MB
 3. WODY PODZIEMNE - 2,3 MB
 4. HAŁAS - 1,3 MB
 5. GLEBY - 2 MB
 6. ODPADY - 6 MB
 7. LASY -
  122 KB
 8. PRZYRODA - 6,6 MB

CZĘŚĆ II. DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA - 2,4 MB

 1. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA
 2. NADZWYCZAJNE ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA
 3. DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU W 2000 R.
 4. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA NA TERENIE MIASTA WROCŁAW

CZĘŚĆ III. WOJEWÓDZTWO W LICZBACH - 1,1 MB

PODSUMOWANIE - 390 KB

NORMY JAKOŚCI ŚRODOWISKA - 660 KB

LITERATURA - 48 KB