BIP logo GIOŚ
Strona główna » Publikacje » Raporty o stanie środowiska » Raporty o stanie środowiska w roku 1999

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO - 608 KB

 1. POŁOŻENIE I GŁÓWNE CECHY GEOGRAFICZNE
 2. WARUNKI KLIMATYCZNE I HYDROGRAFICZNE
 3. LASY
 4. GOSPODARKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
 5. SUROWCE MINERALNE DOLNEGO ŚLĄSKA

CZĘŚĆ I. JAKOŚĆ PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA

 1. POWIETRZE - 13 MB
 2. WODY POWIERZCHNIOWE - 13 MB
 3. WODY PODZIEMNE - 2,2 MB
 4. HAŁAS - 1,7 MB
 5. GLEBY - 1,5 MB
 6. ODPADY - 2 KB
 7. LASY - 370 KB

CZĘŚĆ II. DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA - 3,5 MB

 1. JAKOŚĆ I OCHRONA ŚRODOWISKA W PRZEPISACH POLSKICH I UNII EUROPEJSKIEJ
 2. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA
 3. NADZWYCZAJNE ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA
 4. DZIAŁALNOŚĆ LABORATORYJNA WIOŚ WE WROCŁAWIU
 5. DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU W 1999 R.
 6. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA NA TERENIE MIASTA WROCŁAW

PODSUMOWANIE - 144 KB

LITERATURA - 140 KB