BIP logo GIOŚ logo WIOŚ
Strona główna » Publikacje » Opracowania tematyczne

Uwaga! Informujemy, że wszystkie aktualne oceny stanu środowiska od 2019 r. znajdują sie na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Szczegółowe opracowania jakości poszczególnych komponentów

Aktualne oceny jakości powietrza

Aktualne oceny jakości wód powierzchniowych

Aktualne oceny jakości wód podziemnych

Aktualne oceny stanu klimatu akustycznego

Aktualne oceny jakości gleb

Aktualne oceny poziomów pól promieniowania elektromagnetycznego

Pozostałe oceny

Informacja o stanie środowiska na obszarze miasta Wrocławia w 2014 roku

Informacja o stanie środowiska na obszarze miasta Wrocławia w 2018 roku

Opracowania jakości poszczególnych komponentów wykonane w poprzednich latach

Wszystkie oceny jakości powietrza terenie województwa dolnośląskiego

Wszystkie oceny jakości wód podziemnych terenie województwa dolnośląskiego

Wszystkie oceny stanu klimatu akustycznego terenie województwa dolnośląskiego

Wszystkie oceny jakości gleb na terenie województwa dolnośląskiego

Wszystkie oceny poziomów pól promieniowania elektromagnetycznego na terenie województwa dolnośląskiego

Archiwum raportów o jakości powietrza na obszarze Czarnego Trójkąta (pliki PDF):