BIP logo GIOŚ
Strona główna » O nas » Książka adresowa

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
Mariusz Wojewódka
Telefon: 71-327-30-00

p.o. Zastępcy Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
Tomasz Kubicki
Telefon: 71-327-30-00

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu

ul. Józefa Chełmońskiego 14
51-630 Wrocław
tel. 71-327-30-00
fax 71-327-30-09
e-mail: wios@wroclaw.pios.gov.pl

Godziny urzędowania: pn.-pt. 730-1530
Skargi i wnioski przyjmuje Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska lub wyznaczony przez niego zastępca w wtorek w godzinach 900-1200 oraz 1500-1600

Centralne Laboratorium Badawcze oddział we Wrocławiu

ul. Józefa Chełmońskiego 14
51-630 Wrocław
tel. 71-348-61-14, 71-348-37-43

Wydział Inspekcji
naczelnik: Maria Siwiak
Telefon: 71-327-30-19

Centralne Laboratorium Badawcze oddział we Wrocławiu
kierownik: Wiesława Olech
Telefon: 501-443-872

Pracownia Centralnego Laboratorium Badawczego we Wrocławiu
kierownik: Jakub Wawrzków
Telefon: 514-996-226

Wydział Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności Pieniężnych
naczelnik: Ewa Knaziak
Telefon: 71-327-30-51

Wydział Prawny
naczelnik: Małgorzata Liptak
Telefon: 71-327-30-57

Wydział Organizacji
naczelnik: Piotr Cyganek
Telefon: 71-327-30-00

Inspektor Ochrony Danych
Paulina Niewójt
e-mail: iod@wroclaw.pios.gov.pl
Telefon: 539-776-070

Koordynator do Spraw Dostępności
Piotr Cyganek
e-mail: cyganek@wroclaw.pios.gov.pl
Telefon: 71-327-30-00

Delegatura WIOŚ w Jeleniej Górze

ul. Warszawska 28
58-500 Jelenia Góra
tel. 75-767-94-12
fax 75-764-89-89
e-mail: poczta@jgora.pios.gov.pl
Godziny urzędowania: pn.-pt. 700-1500
Skargi i wnioski przyjmuje Kierownik Delegatury lub wyznaczony przez niego zastępca w poniedziałek w godzinach 1200-1500

Kierownik delegatury
Marek Szultis
Telefon: 75-767-94-12

Dział Inspekcji
kierownik: Katarzyna Buczyńska
Telefon: 75-767-94-12

Pracownia Centralnego Laboratorium Badawczego w Jeleniej Górze
kierownik: Izabela Kałuzińska
Telefon: 75-767-94-13 w. 27

Pracownia do spraw obsługi sieci pomiarowej monitoringu powietrza z siedzibą w Jeleniej Górze
kierownik: Anna Miechur
Telefon: 75-764-94-45 w. 39, 44

Samodzielne stanowiska pracy ds. administracyjno – technicznych
koordynator: Iwona Magdziak
Telefon: 75-767-94-12 w.34

Delegatura WIOŚ w Legnicy

ul. Rzeczypospolitej 10/12
59-220 Legnica
tel. 76-854-14-00
fax 76-850-61-38
e-mail: legnica@wroclaw.pios.gov.pl
Godziny urzędowania: pn.-pt. 700-1500
Skargi i wnioski przyjmuje Kierownik Delegatury lub wyznaczony przez niego zastępca w środy w godzinach 800-1100

Kierownik delegatury
Łucja Strzelec
Telefon: 76-854-14-00

Dział Inspekcji
kierownik: Aleksander Filak
Telefon: 76-854-14-00 w. 103

Pracownia Centralnego Laboratorium Badawczego w Legnicy
kierownik: Beata Langowska – Sobota
Telefon: 76-854-14-00 w. 111

Samodzielne stanowiska pracy ds. administracyjno – technicznych
koordynator: Barbara Jaremczak
Telefon: 76-854-14-00 w. 120

Delegatura WIOŚ w Wałbrzychu

ul. A. Mickiewicza 16
58-300 Wałbrzych
tel. 74-842-33-22
fax 74-842-33-05
e-mail: walbrzych@wroclaw.pios.gov.pl
Godziny urzędowania: pn.-pt. 700-1500
Skargi i wnioski przyjmuje Kierownik Delegatury lub wyznaczony przez niego zastępca w poniedziałki w godzinach 1100-1400

Kierownik delegatury
Zdzisław Kędziora
Telefon: 74-842-33-22

Dział Inspekcji
kierownik: Urszula Paluch
Telefon: 74-842-48-24 w. 22

Pracownia Centralnego Laboratorium Badawczego w Wałbrzychu
kierownik: Katarzyna Chmielnicka
Telefon: 74-842-53-36 w. 43

Samodzielne stanowiska pracy ds. administracyjno – technicznych
koordynator: Jolanta Zygadło
Telefon: 74-842-53-36 w. 21