BIP logo GIOŚ logo WIOŚ
Strona główna » O nas » Kierownictwo

 

Kierownictwo WIOŚ we Wrocławiu

WIOŚ

Waldemar Kulaszka
Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Z wykształcenia chemik, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego na Politechnice Wrocławskiej.

Od 1983 r. zawodowo związany z ochroną środowiska. W latach 1990 – 1991 zajmował stanowisko Dyrektora Ośrodka Badań i Kontroli Środowiska w Jeleniej Górze. W latach 1991 – 1998 pełnił obowiązki Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Jeleniej Górze, a następnie Dyrektora Zamiejscowego Oddziału w Jeleniej Górze WIOŚ we Wrocławiu. Od roku 1999 do 2007 zajmował stanowisko Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

W latach 2007 – 2008 w Biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pracował jako ekspert a następnie Dyrektor Departamentu Kontroli Przedsięwzięć ze Środków Statutowych NFOŚiGW i Zagranicznych.

W roku 2008 ponownie objął stanowisko Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Jest także przewodniczącym Konwentu Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Środowiska.

Do 2019 r. pełnił funkcję Kierownika polskiej części Grupy Roboczej W2, tj.: Polsko-Niemieckiej Grupy Roboczej ds. Ochrony Wód Granicznych.

W latach 2009 – 2017 r. był członkiem Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

W 2009 r. został powołany na członka Regionalnej Komisji ds. Oceny Oddziaływania na Środowisko we Wrocławiu.

Od 2010 r. zajmuje stanowisko Zastępcy Przewodniczącego i Rzecznika Delegacji Polskiej w Grupie Roboczej G3 „Zanieczyszczenia Awaryjne” Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry Przed Zanieczyszczeniami na rok 2012 i dalsze lata.

W 2011 roku powołany przez Prezydenta RP na członka Narodowej Rady Ekologicznej II Kadencji jako wiceprzewodniczący.

Za wybitne osiągniecia w dziedzinie ochrony środowiska w 1998 r. otrzymał zespołową nagrodę Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa za utworzenie automatycznej sieci monitoringu powietrza w ramach międzynarodowego systemu „Czarny Trójkąt”, tj. pierwszego międzynarodowego systemu badania oceny powietrza (Polska – Czechy – Niemcy).


z-ca WIOŚ

Mariusz Wojewódka
Zastępca Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

Absolwent Politechniki Wrocławskiej, na kierunku: Inżynieria Chemiczna i Procesowa.

Ukończył również studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu w zakresie: Zarządzanie Projektem.

Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe w związku z czym od 2018 r., realizuje magisterskie studia menedżerskie Executive MBA, w ramach nauki na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Po ukończeniu studiów na Wydziale Chemii PWr, doświadczenie zawodowe zdobywał w Ośrodku Analizy Skażeń Dowództwa Śląskiego Okręgu Wojskowego.

W latach 2003 – 2006 zdobywał doświadczenie w jednostkach samorządu terytorialnego najpierw w Wydziale Środowiska Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, a następnie w 2006 r. został powołany na stanowisko wicestarosty Powiatu Średzkiego, gdzie m.in. sprawował bezpośredni nadzór nad zadaniami związanymi z ochroną środowiska w powiecie średzkim.

Od 2016 roku pełni funkcję Zastępcy Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Zaangażowany w sprawy społeczne, a w tym: od 2016 r. jest Członkiem Rady Społecznej Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu.

Poza pracą zawodową interesuje się myślistwem, kynologią a także akwarystyką.


dyrektor

Piotr Cyganek
Dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Absolwent Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ukończył również podyplomowe studia z zakresu gospodarki nieruchomościami i z zakresu zamówień publicznych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Ponadto, ukończył podyplomowe studia prawa ochrony środowiska na Uniwersytecie Wrocławskim.

Od blisko 20 lat związany z administracją publiczną i ochroną środowiska. W Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska zatrudniony od 2002 r., gdzie zdobywał doświadczenie na poszczególnych stanowiskach a w dniu 22 stycznia 2007 r. został powołany na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Z dniem 1 listopada 2006 r. mianowany urzędnikiem służby cywilnej przez Prezesa Rady Ministrów. Obecnie urzędnik państwowy VII stopnia.

Realizował bądź uczestniczył w realizacji licznych projektów tematycznych, środowiskowych.

Czas wolny spędza aktywnie realizując zarówno swoje zainteresowania zawodowe jak i zamiłowanie do historii, architektury oraz lotnictwa.