BIP logo GIOŚ logo WIOŚ
Strona główna » Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska GIOŚ » Wody powierzchniowe » Podstawy prawne

Podstawy prawne | Mapa JCWP | Stan jakości wód | Wyniki pomiarów

Obowiązek badania i oceny jakości wód powierzchniowych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska wynika z art. 349 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz.1566).

Zakres i sposób badań oraz kryteria oceny stanu wód określają rozporządzenia: