BIP logo GIOŚ logo WIOŚ
Strona główna » Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska GIOŚ » Wody powierzchniowe » Mapa JCWP

Podstawy prawne | Mapa JCWP | Stan jakości wód | Wyniki pomiarów

Mapa jednolitych części wód powierzchniowych na terenie województwa dolnośląskiego

Podstawowymi jednostkami gospodarowania wodami są jednolite części wód powierzchniowych (JCWP). Sporządzane w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska oceny wód powierzchniowych bazują na sieci punktów pomiarowo-kontrolnych (ppk). Podstawę do jej wyznaczenia na terenie województwa dolnośląskiego stanowiły opracowane przez KZGW wykazy wód oraz zalecenia i wskazówki Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Poniższa mapa ukazuje jednolite części wód powierzchniowych oraz sieci punktów pomiarowo-kontrolnych na tle województwa dolnośląskiego dla lat 2010-2017. Ma za zadanie łatwiejsze wyszukiwanie informacji o stanie poszczególnych JCWP, umożliwia także wyodrębnienie wszystkich JCWP i ppk leżących na terenie danej jednostki administracyjnej (gminy lub powiatu). Ułatwi to bezproblemowe znalezienie oceny JCWP z interesującego nas terenu. By osiągnąć największą funkcjonalność i przejrzystość mapy użyto następujące grupy warstw:

 

Do sporządzenia mapy jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) na obszarze województwa dolnośląskiego wykorzystano warstwy:

L.p. Nazwa Źródło
1 JCWP obszary KZGW
2 JCWP liniowe KZGW
3 punkty pomiarowo-kontrolne WIOŚ WIOŚ we Wrocławiu
4 rzeki KZGW
5 powiaty CODGiK
6 gminy CODGiK
7 województwo CODGiK
8 mapa topograficzna OpenStreetMap
Mapa "Jednolite Części Wód Powierzchniowych województwa dolnośląskiego"

Szczegółowe dane dotyczące JCWP, takie jak: ocena stanu, status, cele środowiskowe, znajdują się tutaj. Dane są zawarte w formie geobazy oraz plików wektorowych z rozszerzeniem "shp", które można otworzyć w oprogramowaniu ArcGIS oraz QGIS. Tabele z danymi znajdują się w plikach z rozszerzeniem "dbf" w "Wektorowe warstwy tematyczne aPGW". Można je otworzyć w oprogramowaniu MS Excel oraz Libre Office Calc.