BIP logo GIOŚ
Strona główna » Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska GIOŚ » Wody podziemne » Podstawy prawne

Podstawy prawne | Oceny | Mapa monitoringu wód podziemnych

Ustawa Prawo wodne, regulująca zagadnienia związane z ochroną środowiska wodnego i dostosowująca je do wymagań prawodawstwa Unii Europejskiej, odwołuje się do szczegółowych aktów wykonawczych. Są to m.in.:

W monitoringu wód podziemnych wykorzystywane jest również poniższe rozporządzenie

Wspólnotowe działania w dziedzinie polityki wodnej regulują: