BIP logo GIOŚ
Strona główna » Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska GIOŚ » Wody podziemne » Mapa monitoringu wód podziemnych

Podstawy prawne | Oceny | Mapa monitoringu wód podziemnych

Mapa rozmieszczenia punktów monitoringu wód podziemnych woj. dolnośląskiego w latach 2010-2016

Poniższa mapa przedstawia rozmieszczenie punktów pomiarowo-kontrolnych badanych w monitoringu wód podziemnych w latach 2010-2016. Jej zadaniem jest ułatwienie wyszukiwania punktów badanych w poszczególnych lat latach i powiązanie ich z danymi zawartymi w ocenach czystości wód podziemnych z danego roku. Mapa składa się z następujących grup warstw: Do sporządzenia mapy wykorzystano warstwy:
L.p. Nazwa Źródło
1 punkty pomiarowo-kontrolne WIOŚ we Wrocławiu
2 JCWPd po 2014 r. PIH
3 JCWPd do 2014 r. PIH
4 gminy CODGiK
5 powiaty CODGiK
6 województwo CODGiK
7 mapa topograficzna OpenStreetMap
Mapa rozmieszczenia punktów monitoringu wód podziemnych woj. dolnośląskiego w latach 2010-2019