logo WIOŚ
Strona główna » Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska GIOŚ » Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska GIOŚ

W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1479) od dnia 1 stycznia 2019 roku organem realizującym zadania Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) zarówno na poziomie krajowym jak i wojewódzkim jest Główny Inspektor Ochrony Środowiska (GIOŚ).

Z dniem 1 stycznia 2019 roku pracownicy wydziałów i działów monitoringu środowiska oraz laboratoriów wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska stali się pracownikami GIOŚ. Zadania PMŚ na terenie województwa dolnośląskiego w zakresie: opracowania wojewódzkich programów państwowego monitoringu środowiska, ocen jakości środowiska oraz udostępniania informacji o środowisku realizował będzie Główny Inspektorat Ochrony Środowiska poprzez Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu (RWMŚ we Wrocławiu).

Adres e-mail do RWMŚ we Wrocławiu: rwms.wr@wroclaw.pios.gov.pl,
tel. 71-327-30-40, 71-327-30-41.