logo GIOŚ logo WIOŚ
Strona główna » Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska GIOŚ » Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie znajdę informacje na temat jakości środowiska na terenie Dolnego Śląska?

Powyższe informacje dostępne są na stronie internetowej WIOŚ: www.wroclaw.pios.gov.pl w zakładce „Monitoring środowiska” zawarte są informacje dla poszczególnych komponentów (wody, powietrze, gleby, hałas komunikacyjny i promieniowanie elektromagnetyczne) w zakresie podstaw prawnych, wyników pomiarów i ocen (w wersji elektronicznej oceny z poszczególnych lat dostępne są od 2003 roku, dane wcześniejsze – w siedzibie WIOŚ). Oceny znajdują się również w wydawanym corocznie „Raporcie o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w roku….” – wersja elektroniczna dostępna w zakładce „Publikacje”, wersja papierowa w siedzibie WIOŚ.


Czy dostępne są wersje elektroniczne publikacji wydawanych w ramach BMŚ (Biblioteki Monitoringu Środowiska)? Jakie są zasady korzystania z biblioteki?

BMŚ zawiera publikacje wydawane jeszcze w latach 90-ych. Generalnie w wersji elektronicznej dostępne są raporty o stanie środowiska poszczególnych województw (na stronach internetowych wioś-ów) i raporty wydawane przez GIOŚ (na stronie http://www.gios.gov.pl). Pozostałe publikacje dostępne są w wersji papierowej w godzinach pracy w siedzibie WIOŚ (w godz. od 7- 15-ej) we Wrocławiu. Pojedyncze egzemplarze – dostępne są tylko „na miejscu” (radzimy przyjść z aparatem fotograficznym), pozostałe – mogą być wypożyczone na okres 2 tygodni po wypełnieniu rewersu. O dostępność danej publikacji radzimy zapytać pod nr tel. 713273044.


Chcę uzyskać informację w sprawie możliwości otrzymania tła zanieczyszczeń za pośrednictwem poczty elektronicznej. Czy wystarczy wysłać do Państwa wniosek pocztą elektroniczną czy muszę jeszcze dosłać pocztą tradycyjną. Proszę również o podanie kosztu przygotowania tej informacji przesłanej do mnie również za pomocą poczty elektronicznej (jeśli jest taka możliwość). Czy opłatę należy dokonać przed przygotowaniem informacji czy rachunek otrzymam razem z informacją o stanie jakości powietrza?

Opłaty za wydanie tła wyglądają następująco:

- opłata za wyszukanie informacji - 5zł,

- wydruk – 0,15 zł od strony,

- wysyłka pocztą z potwierdzeniem odbioru - 6,10 zł.

W przypadku odbioru osobistego - przy 1 stronie tła to 5,15zł, przy wysyłce tła pocztą z potwierdzeniem odbioru (1 strona tła wraz z rachunkiem) - 11,25zł.

Jeśli ktoś zwróci się tylko o wysyłkę e-mailem skanu tła (ale musi być to wyraźnie zapisane we wniosku) - płaci 5zł (za wyszukanie informacji) oraz 0,10zł za skan pisma. Rachunek ( jeśli zainteresowany zwróci się o to) - jest wysyłany e-mailem. Najczęściej jednak firmy występują o wysyłkę tła (oryginału ) pocztą z potwierdzeniem odbioru i jednocześnie przysłanie skanu tła bądź jego wersji roboczej na adres e-mail (by móc wcześniej zacząć obliczenia).

Wniosek można przysłać w wersji elektronicznej (skan) na adres poczty elektronicznej WIOŚ: wios@wroclaw.pios.gov.pl, z kopią do: ostrycharz@wroclaw.pios.gov.pl.

Nie ma potrzeby dodatkowej wysyłki oryginału pocztą. Po otrzymaniu wniosku, na jego podstawie sporządzana jest wycena za udostępnienie informacji. Wycena jest wysyłana na adres e-mailowy firmy i jest podstawą do dokonania opłaty za tło. Tło jest wysyłane dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na koncie WIOŚ.

W zależności od obszaru jakiego dotyczy wniosek, należy go kierować do WIOŚ we Wrocławiu (adres e-mail powyżej) lub Delegatur WIOŚ: w Jeleniej Górze (poczta@jgora.pios.gov.pl), w Legnicy (legnica@wroclaw.pios.gov.pl) lub w Wałbrzychu (walbrzych@wroclaw.pios.gov.pl).


Czy istnieje możliwość zlecenia badań jakości poszczególnych komponentów środowiska?

Nie. Laboratorium WIOŚ we Wrocławiu nie realizuje zleceń dla klientów zewnętrznych.