BIP logo GIOŚ
Strona główna » Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska GIOŚ » Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie znajdę informacje na temat jakości środowiska na terenie Dolnego Śląska?

Powyższe informacje dostępne są na stronie internetowej WIOŚ: www.wroclaw.pios.gov.pl w zakładce „Monitoring środowiska” zawarte są informacje dla poszczególnych komponentów (wody, powietrze, gleby, hałas komunikacyjny i promieniowanie elektromagnetyczne) w zakresie podstaw prawnych, wyników pomiarów i ocen (w wersji elektronicznej oceny z poszczególnych lat dostępne są od 2003 roku, dane wcześniejsze – w siedzibie WIOŚ). Oceny znajdują się również w wydawanym corocznie „Raporcie o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w roku….” – wersja elektroniczna dostępna w zakładce „Publikacje”, wersja papierowa w siedzibie WIOŚ.


Czy dostępne są wersje elektroniczne publikacji wydawanych w ramach BMŚ (Biblioteki Monitoringu Środowiska)? Jakie są zasady korzystania z biblioteki?

BMŚ zawiera publikacje wydawane jeszcze w latach 90-ych. Generalnie w wersji elektronicznej dostępne są raporty o stanie środowiska poszczególnych województw (na stronach internetowych wioś-ów) i raporty wydawane przez GIOŚ (na stronie http://www.gios.gov.pl). Pozostałe publikacje dostępne są w wersji papierowej w godzinach pracy w siedzibie WIOŚ (w godz. od 7- 15-ej) we Wrocławiu. Pojedyncze egzemplarze – dostępne są tylko „na miejscu” (radzimy przyjść z aparatem fotograficznym), pozostałe – mogą być wypożyczone na okres 2 tygodni po wypełnieniu rewersu. O dostępność danej publikacji radzimy zapytać pod nr tel. 713273044.


Chcę uzyskać informację w sprawie możliwości otrzymania tła zanieczyszczeń za pośrednictwem poczty elektronicznej. Czy wystarczy wysłać do Państwa wniosek pocztą elektroniczną czy muszę jeszcze dosłać pocztą tradycyjną. Proszę również o podanie kosztu przygotowania tej informacji przesłanej do mnie również za pomocą poczty elektronicznej (jeśli jest taka możliwość). Czy opłatę należy dokonać przed przygotowaniem informacji czy rachunek otrzymam razem z informacją o stanie jakości powietrza?

Opłaty za wydanie tła wyglądają następująco:

- opłata za wyszukanie informacji - 5zł,

- wysyłka pocztą przesyłką poleconą - 5,90 zł.

Jeśli ktoś zwróci się tylko o wysyłkę e-mailem skanu tła (ale musi być to wyraźnie zapisane we wniosku) - płaci 5zł (za wyszukanie informacji) oraz 0,10zł za skan pisma.

Wniosek można przysłać w wersji elektronicznej (skan) na adres poczty elektronicznej RWMŚ: rwmswroclaw@gios.gov.pl, z kopią do: d.ostrycharz@gios.gov.pl.

Nie ma potrzeby dodatkowej wysyłki oryginału pocztą. Po otrzymaniu wniosku, na jego podstawie sporządzana jest wycena za udostępnienie informacji. Wycena jest wysyłana na adres e-mailowy firmy i jest podstawą do dokonania opłaty za tło. Tło jest wysyłane dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na koncie GIOŚ.

Czy istnieje możliwość zlecenia badań jakości poszczególnych komponentów środowiska?

Nie. Laboratorium WIOŚ we Wrocławiu nie realizuje zleceń dla klientów zewnętrznych.