BIP logo GIOŚ logo WIOŚ
Strona główna » Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska GIOŚ » Powietrze » Wyniki pomiarów

Podstawy prawne | Wyniki pomiarów | Oceny | Mapa obszarów przekroczeń | Prognozy

Monitoring jakości powietrza na terenie województwa dolnośląskiego prowadzony jest w oparciu o szczegółowe programy monitoringu środowiska.

Sieć pomiarowa stacji monitoringu powietrza zlokalizowanych na terenie Dolnego Śląska, bazuje na automatycznych i manualnych metodach oznaczania stężeń zanieczyszczeń w powietrzu. Na terenie województwa dolnośląskiego monitoring jakości powietrza w ramach systemu Państwowego Monitoringu Środowiska prowadzą:

Wyniki pomiarów, informacje nt. obecnie eksploatowanych stacji pomiarowych, a także oceny i komunikaty o jakości powietrza na terenie Dolnego Śląska prezentowane są na odrębnej stronie internetowej pod adresem: air.wroclaw.pios.gov.pl.

Wyniki pomiarów automatycznych, prowadzonych w sposób ciągły, aktualizowane są co godzinę. Wyniki pomiarów manualnych aktualizowane są raz w miesiącu zgodnie z procedurami przekazywania danych z Laboratorium WIOŚ:

Uzupełniających informacji o poziomach stężeń w województwie dolnośląskim do 2014 roku dostarczały pomiary prowadzone za pomocą metody pasywnej. Średnie wartości roczne z pomiarów pasywnych są dostępne do pobrania w formie plików Excel: