BIP logo GIOŚ logo WIOŚ
Strona główna » Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska GIOŚ » Powietrze » Prognozy

Podstawy prawne | Wyniki pomiarów | Oceny | Mapa obszarów przekroczeń | Prognozy

Krótkoterminowe prognozy jakości powietrza w Polsce

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. z dnia 11 czerwca 2018 r., poz. 1120) od 1 stycznia 2019 r. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska na dedykowanej stornie internetowej prezentuje prognozy zanieczyszczenia powietrza, które wykonuje Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) na podstawie art.88, ust. 7 ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799). Zadania IOS-PIB, o których mowa w art. 88 ust. 7 i 8 ustawy Poś są finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Prognozy zanieczyszczeń powietrza wykonane są w siatce o rozdzielczości nominalnej 0,025x0,025 stopnia (ok. 2,7 km x 1,6 km). Prognozy zanieczyszczeń powietrza są prezentowane na 3 kolejne dni.

Prognozy dotyczą takich substancji jak:

Moduł prognoz składa się z interaktywnych map modelowania zanieczyszczenia powietrza (dla całego kraju oraz osobno poszczególnych województw), prezentujących wyniki dla poszczególnych zanieczyszczeń. Mapy prezentują prognozy 1-godzinnych rozkładów stężeń poszczególnych substancji w powietrzu oraz stężenia średniodobowe i maksymalne stężenia w danej dobie (maksymalna wartość 1-godzinna spośród 24 wartości składających się na całą dobę). Na potrzeby stworzenia animacji rozkładu stężeń zanieczyszczeń powietrza w ciągu dnia, mapy 1-godzinne (tworzone wyłącznie dla opcji „Dziś” i „Jutro” czyli dla 48 godzin) połączone są w jeden spójny obraz. Okres wyświetlania kolejnych map 1-godzinnych tworzących spójną animację trwa 1 sekundę. Opcja „Pojutrze” nie posiada prezentowania prognozy dziennej przy pomocy wartości 1-godzinnych.

Po kliknięciu w wybrany punkt na mapie (w granicach Polski) w oknie wyświetli się informacja dot. prognozowanych stężeń zanieczyszczenia powietrza daną substancją.

Użytkownik może w każdym momencie zmienić podkład mapowy (w lewym dolnym rogu okna) oraz włączyć lub wyłączyć animacje klikając pauzę lub wybraną godzinę prezentowanego dnia na pasku na dole mapy.

Prognozy zostały wykonane dla obszaru całej Polski, jak i dla każdego województwa osobno z jednolitych danych. Prognozę dla konkretnego województwa można wybierać na podstronie Strona główna -> Mapy -> Prognozy wojewódzkie.

Prognozy dla obszaru Polski
Prognozy dla województwa dolnośląskiego

 

Krótkoterminowe prognozy zanieczyszczenia powietrza i warunków biometeorologicznych w województwie dolnośląskim

Prognozy jakości powietrza w województwie dolnośląskim prezentowane są na Geoportalu NaszePowietrze, opracowanym przy współpracy Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu w ramach projektu pn. „System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia – LIFE-APIS/PL”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na Geoportalu, na mapach i wykresach, prezentowane są:

Prognozy generowane są codziennie na okres najbliższych 72 godzin i obejmują obszar całego województwa dolnośląskiego w siatce o rozdzielczości 4 km.