logo WIOŚ
Strona główna » Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska GIOŚ » Powietrze » Prognozy

Podstawy prawne | Wyniki pomiarów | Oceny | Mapa obszarów przekroczeń | Prognozy

Krótkoterminowe prognozy zanieczyszczenia powietrza i warunków biometeorologicznych w województwie dolnośląskim

Prognozy jakości powietrza w województwie dolnośląskim prezentowane są na Geoportalu NaszePowietrze, opracowanym przy współpracy Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu w ramach projektu pn. „System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia – LIFE-APIS/PL”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na Geoportalu, na mapach i wykresach, prezentowane są:

Prognozy generowane są codziennie na okres najbliższych 72 godzin i obejmują obszar całego województwa dolnośląskiego w siatce o rozdzielczości 4 km.

Prognoza zanieczyszczenia powietrza ozonem

Prognoza krótkoterminowa zanieczyszczenia powietrza ozonem nad obszarem Polski oraz poszczególnych województw realizowana jest z wykorzystaniem systemu prognostycznego EkoPrognoza. Jako narzędzie obliczeniowe używany jest globalny model chemii troposfery GEM-AQ (Global Environmental Multiscale – Air Quality). Prognoza jest realizowana na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska przez Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej i jest finansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prognoza zanieczyszczenia ozonem dla obszaru Polski oraz poszczególnych województw obliczana jest codziennie na kolejne 3 doby na siatce o rozdzielczości 5 km. Na podstawie stężeń jednogodzinnych obliczane są dla każdej doby pola odpowiednich wartości średnich: