BIP logo GIOŚ logo WIOŚ
Strona główna » Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska GIOŚ » Powietrze » Podstawy prawne

Podstawy prawne | Wyniki pomiarów | Oceny | Mapa obszarów przekroczeń | Prognozy

Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2018.799 tj.), regulująca zagadnienia związane z ochroną powietrza i dostosowująca je do wymagań prawodawstwa Unii Europejskiej, odwołuje się do szczegółowych aktów wykonawczych. Są to m.in.:

Szczegółowe akty prawne regulujące zakres i sposób udostępniania oraz przekazywania do publicznej wiadomości informacji nt. jakości powietrza to: