BIP logo GIOŚ
Strona główna » Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska GIOŚ » Powietrze » Oceny

Podstawy prawne | Wyniki pomiarów | Oceny | Mapa obszarów przekroczeń | Prognozy

Uwaga! Informujemy, że wszystkie aktualne oceny stanu środowiska od 2019 r. znajdują sie na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu zobowiązany jest do sporządzania następujących ocen:

  Dodatkowo WIOŚ we Wrocławiu corocznie sporządza rozszerzone oceny jakości powietrza wraz ze szczegółowymi zestawieniami danych statystycznych dla poszczególnych zanieczyszczeń:

Oceny jakości powietrza dla wybranych obszarów województwa:

Oceny jakości powietrza publikowane są ponadto w Raportach o stanie środowiska w województwie dolnośląskim, w których dodatkowo prezentowane są wyniki monitoringu chemizmu opadów atmosferycznych i depozycji zanieczyszczeń do podłoża, realizowanego w ramach Regionalnego Monitoringu Dorzecza Środkowej Odry przez IMGW PIB – Oddział we Wrocławiu.