BIP logo GIOŚ logo WIOŚ
Strona główna » Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska GIOŚ » Pole elektromagnetyczne » Rejestr terenów

Podstawy prawne | Pomiary i oceny | Rejestr obszarów

Zgodnie z art. 124 ustawy Prawo ochrony środowiska wojewódzki inspektor ochrony środowiska prowadzi, aktualizowany corocznie, rejestr zawierający informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowisk w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. Nr 192 poz. 1883 z dnia 14 listopada 2003 r.)

W 2005 r. do badań natężenia PEM wytypowano miasto Wrocław (wykaz ppk PEM_2005). Pomiary wartości natężeń pól elektromagnetycznych wykazały brak przekroczeń wartości dopuszczalnych w badanych punktach.

W 2006 r. do badań natężenia PEM wytypowano miasta: Legnicę i Wałbrzych (wykaz ppk PEM_2006). Pomiary wartości stężeń pól elektromagnetycznych wykazały brak przekroczeń wartości dopuszczalnych w badanych punktach.

W 2007 r. do badań natężenia PEM wytypowano miasta: Głogów, Jelenią Górę, Lubin i Świdnicę (wykaz ppk PEM_2007). Pomiary wartości stężeń pól elektromagnetycznych wykazały brak przekroczeń wartości dopuszczalnych w badanych punktach.

W 2008 r. nie prowadzono badań natężenia PEM na terenie województwa dolnośląskiego.

W 2009 r. do badań natężenia PEM wytypowano miejscowości: Wrocław, Jelenią Górę, Sieniawkę, Jodłownik, Bielawę, Pieszyce, Dzierżoniów, Przesiekę, Szklarską Porębę, Janowice Wielkie i Kowary (wykaz ppk PEM_2009). Pomiary wartości stężeń pól elektromagnetycznych wykazały brak przekroczeń wartości dopuszczalnych w badanych punktach.

W 2010 r. do badań natężenia PEM wytypowano 87 miejscowości (wykaz ppk PEM_2010). Pomiary wartości stężeń pól elektromagnetycznych wykazały brak przekroczeń wartości dopuszczalnych w badanych punktach.

W 2011 r. do badań natężenia PEM wytypowano 35 miejscowości (wykaz ppk PEM_2011). Pomiary wartości stężeń pól elektromagnetycznych wykazały brak przekroczeń wartości dopuszczalnych w badanych punktach.

W 2012 r. do badań natężenia PEM wytypowano 33 miejscowości (wykaz ppk PEM_2012). Pomiary wartości stężeń pól elektromagnetycznych wykazały brak przekroczeń wartości dopuszczalnych w badanych punktach.

W 2013 r. do badań natężenia PEM wytypowano 31 miejscowości (wykaz ppk PEM_2013). Pomiary wartości stężeń pól elektromagnetycznych wykazały brak przekroczeń wartości dopuszczalnych w badanych punktach.

W 2014 r. do badań natężenia PEM wytypowano 34 miejscowości (wykaz ppk PEM_2014). Pomiary wartości stężeń pól elektromagnetycznych wykazały brak przekroczeń wartości dopuszczalnych w badanych punktach.

W 2015 r. do badań natężenia PEM wytypowano 33 miejscowości (wykaz ppk PEM_2015). Pomiary wartości stężeń pól elektromagnetycznych wykazały brak przekroczeń wartości dopuszczalnych w badanych punktach.

W 2016 r. do badań natężenia PEM wytypowano 31 miejscowości (wykaz ppk PEM_2016). Pomiary wartości stężeń pól elektromagnetycznych wykazały brak przekroczeń wartości dopuszczalnych w badanych punktach.

W 2017 r. do badań natężenia PEM wytypowano 34 miejscowości (wykaz ppk PEM_2017). Pomiary wartości stężeń pól elektromagnetycznych wykazały brak przekroczeń wartości dopuszczalnych w badanych punktach.

W 2018 r. do badań natężenia PEM wytypowano 33 miejscowości (wykaz ppk PEM_2018). Pomiary wartości stężeń pól elektromagnetycznych wykazały brak przekroczeń wartości dopuszczalnych w badanych punktach.