BIP logo GIOŚ
Strona główna » Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska GIOŚ » Hałas » Podstawy prawne

Podstawy prawne | Stan klimatu akustycznego | Mapa pomiarów hałasu

Podstawy prawne prowadzenia monitoringu hałasu w środowisku:

Dokumentem UE dotyczącym hałasu jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy dotycząca oceny i zarządzania hałasem środowiskowym COM(2000)468.