BIP logo GIOŚ
Strona główna » Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska GIOŚ » Hałas » Mapa pomiarów hałasu

Podstawy prawne | Stan klimatu akustycznego | Mapa pomiarów hałasu

Mapa rozmieszczenia punktów pomiarowo-kontrolnych hałasu komunikacyjnego na obszarze woj. dolnośląskiego w latach 2010-2018

Poniższa mapa przedstawia sieć punktów pomiarowo-kontrolnych hałasu komunikacyjnego w województwie dolnośląskim badanych w latach 2010-2017. Jej zadaniem jest ułatwienie wyszukiwania punktów pomiarowych monitoringu hałasu komunikacyjnego w poszczególnych latach i powiązaniu ich z danymi zawartymi w opracowaniach dotyczących klimatu akustycznego w danym roku Mapa składa się z następujących grup warstw: Do sporządzenia mapy rozmieszczenia punktów pomiarowo-kontrolnych hałasu komunikacyjnego na obszarze woj. dolnośląskiego w latach 2010-2018 wykorzystano warstwy:
L.p. Nazwa Źródło
1 punkty pomiarowo-kontrolne WIOŚ WIOŚ we Wrocławiu
2 powiaty GUGiK
4 województwo GUGiK
5 mapa topograficzna OpenStreetMap
  Rozmieszczenie punktów monitoringu hałasu komunikacyjnego na obszarze woj. dolnośląskiego w latach 2010-2018