BIP logo GIOŚ
Strona główna » Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska GIOŚ » Hałas » Stan klimatu akustycznego

Podstawy prawne | Stan klimatu akustycznego | Mapa pomiarów hałasu

Uwaga! Informujemy, że wszystkie aktualne oceny stanu środowiska od 2019 r. znajdują sie na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Ochrona przed hałasem w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, w szczególności na utrzymaniu poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie, oraz zmniejszeniu poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany.

Realizacja tego zapisu wymaga znajomości klimatu akustycznego środowiska. Prawo ochrony środowiska nakłada obowiązek dokonywania takiej oceny dla terenów:

Obowiązek wykonywania map akustycznych ciąży na starostach oraz na zarządcach dróg i obiektów negatywnie oddziałujących akustycznie.

Oceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji zmian dokonuje się w ramach państwowego monitoringu środowiska (art. 117 ustawy Prawo ochrony środowiska).

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu od 2000 roku prowadzi badania monitoringowe klimatu akustycznego w poszczególnych powiatach województwa dolnośląskiego.

Podstawowym zadaniem WIOŚ jest identyfikacja obszarów szczególnego zagrożenia oraz informacja o ich występowaniu, kierowana do organów dysponujących środkami i narzędziami prawnymi w zakresie zwalczania hałasu w środowisku.

Badania poziomu hałasu prowadzone są w oparciu o szczegółowy program monitoringu środowiska.

Kluczowym elementem systemu monitoringu hałasu środowiskowego jest komputerowa baza danych OPH - System kontrolowania i ewidencji obiektów emitujących hałas. W bazie tej ewidencjonowane są zarówno źródła hałasu komunikacyjnego jak i przemysłowego. Podobnie jak w latach poprzednich baza OPH będzie uzupełniana o obiekty uciążliwe akustycznie.

Oceny poziomów hałasu zawarto w opracowaniach:

 1. Podsumowanie 5-letniego cyklu monitoringu hałasu na terenie woj. dolnośląskiego W latach 2012-2016,
 2. Mapa akustyczna wybranych ciągów komunikacyjnych na terenie miasta Kąty Wrocławskie,
 3. Klimat akustyczny w wybranych punktach województwa dolnośląskiego w roku 2018,
 4. Klimat akustyczny w wybranych punktach województwa dolnośląskiego w roku 2017,
 5. Klimat akustyczny w wybranych punktach województwa dolnośląskiego w roku 2016,
 6. Klimat akustyczny w wybranych punktach województwa dolnośląskiego w roku 2015,
 7. Klimat akustyczny w wybranych punktach województwa dolnośląskiego w roku 2014,
 8. Klimat akustyczny w wybranych punktach województwa dolnośląskiego w roku 2013,
 9. Klimat akustyczny w wybranych punktach województwa dolnośląskiego w roku 2012,
 10. Klimat akustyczny w wybranych punktach województwa dolnośląskiego w roku 2011,
 11. Klimat akustyczny w wybranych punktach województwa dolnośląskiego w roku 2010,
 12. Klimat akustyczny w wybranych punktach województwa dolnośląskiego w roku 2009,
 13. Klimat akustyczny w wybranych punktach województwa dolnośląskiego w roku 2008,
 14. Klimat akustyczny w wybranych punktach województwa dolnośląskiego w roku 2007,
 15. Klimat akustyczny w wybranych punktach województwa dolnośląskiego w roku 2006,
 16. Klimat akustyczny w wybranych punktach województwa dolnośląskiego w roku 2005,
 17. Klimat akustyczny w wybranych punktach województwa dolnośląskiego w roku 2004,

Raport w zakresie sporządzonych map akustycznych dla aglomeracji, dróg o natężeniu powyżej 3 mln rocznie i linii kolejowych, po których przejeżdża ponad 30 tys. pociągów rocznie na terenie Dolnego Śląska

Mapa rozmieszczenia punktów monitoringu hałasu komunikacyjnego na terenie woj. dolnośląskiego w 2017 r.

Ostatnie informacje na temat jakości środowiska zostały opublikowane w Raporcie o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2015 roku .