BIP logo GIOŚ logo WIOŚ
Strona główna » Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska GIOŚ » Gleby » Podstawy prawne

Podstawy prawne | Oceny | Mapa monitoringu gleb

Unia Europejska przyjęła Strategię Ochrony Gleb.