BIP logo GIOŚ logo WIOŚ
Strona główna » Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska GIOŚ » Gleby » Oceny

Podstawy prawne | Oceny | Mapa monitoringu gleb

W ramach monitoringu jakości gleb realizowane są dwa zadania:

Sposób prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. z 2016 r., poz. 1395).

Badania gleb w województwie dolnośląskim w latach 2010 - 2015 - WIOŚ we Wrocławiu

Oceny jakości gleb w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawnych zamieszczono w:

Mapa przekroczeń standardów jakości gleb na terenie woj. dolnośląskiego w 2017 r.

Szczegółowe informacje dot. poszczególnych elementów (np. nazwa punktu, nazwa miasta) można uzyskać wybierając najpierw odpowiednią warstwę w oknie w prawym dolnym rogu ekranu (wybrana warstwa jest podświetlona na zielono), a następnie wskazując dany obiekt.

Ostatnie informacje na temat jakości środowiska zostały opublikowane w Raporcie o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2015 roku .