BIP logo GIOŚ logo WIOŚ
Strona główna » Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska GIOŚ » Gleby » Mapa monitoringu gleb

Podstawy prawne | Oceny | Mapa monitoringu gleb

Mapa rozmieszczenia obiektów badanych w monitoringu gleb na obszarze woj. dolnośląskiego w latach 2010-2017

Poniższa mapa przedstawia rozmieszczenie obiektów badanych w monitoringu gleb w latach 2010-2017. Jej zadaniem jest ułatwienie wyszukiwania obiektów badanych w poszczególnych lat latach i powiązanie ich z danymi zawartymi w ocenach stopnia zanieczyszczenia gleb z danego roku. Mapa składa się z następujących grup warstw: Do sporządzenia mapy wykorzystano warstwy:
L.p. Nazwa Źródło
1 obiekty badane w monitoringu gleb WIOŚ we Wrocławiu
2 badane trasy komunikacyjne WODGiK we Wrocławiu
3 Oława KZGW
4 powiaty CODGiK
5 gminy CODGiK
6 badane obszary Natura 2000 GDOŚ
7 badane parki krajobrazowe GDOŚ
8 badane parki krajobrazowe GDOŚ
9 mapa topograficzna OpenStreetMap
Mapa rozmieszczenia obiektów badanych w monitoringu gleb na obszarze woj. dolnośląskiego w latach 2010-2017