logo WIOŚ
Strona główna » Komunikaty i informacje

Powiadomienie z dnia 30.11.2018 r. o przekroczeniu poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w Lubaniu


Powiadomienie z dnia 15-11-2018 o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10


Powiadomienie z dnia 13-11-2018 o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w Polkowicach przy ul. Kasztanowej oraz powiadomienie z dnia 13-11-2018 o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 we Wrocławiu przy Wybrzeżu J.Conrada-Korzeniowskiego.


Przypominamy, że od 2013r. podmiot korzystający ze środowiska nie ma obowiązku składania sprawozdania do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Więcej informacji tutaj.


Powiadomienie z dnia 30-08-2018 o przekroczeniu poziomu docelowego dla ozonu.


Aktualne informacje o kąpieliskach oraz miejscach wykorzystywanych do kąpieli można uzyskać bezpośrednio u organizatorów lub we właściwej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Na stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu http://www.wsse.wroc.pl/ w dziale Aktualności można znaleźć aktualny Komunikat o stanie kąpielisk na terenie województwa dolnośląskiego.

Informacje na temat wszystkich kąpielisk w Polsce, nadzorowanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, znajdują się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego - http://sk.gis.gov.pl/?go=content&id=7.


Powiadomienie z dnia 06-07-2018 o przekroczeniu poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu.


Informujemy, że została zamieszczona na naszej stronie Mapa obszarów przekroczeń substancji w powietrzu na terenie województwa dolnośląskiego w 2017 r., która prezentuje rozmieszczenie obszarów przekroczeń wartości kryterialnych (poziomów dopuszczalnych/docelowych) na terenie województwa.


Informacja w sprawie zasad wykonywania zabiegów ochrony roślin w sposób zapobiegający zatruciom pszczół

Informujemy, że WIOŚ we Wrocławiu bierze udział w „Kampanii edukacyjno-informacyjnej z zakresu bioróżnorodności oraz ochrony jakości powietrza we Wrocławiu i 10 gminach Dolnego Śląska”. Kampania jest finansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Programowi przewodzi Gmina Wrocław, zaś partnerami są:

Celem jest przeprowadzenie systemowej kampanii informacyjno-edukacyjnej z zakresu bioróżnorodności oraz ochrony jakości powietrza we Wrocławiu i 10 gminach Dolnego Śląska (Dzierżoniów, Bielawa, Świdnica, Środa Śląska, Szczawno-Zdrój, Jedlina Zdrój, Sobótka, Świdnica Kobierzyce, Kąty Wrocławskie).

Projekt jest realizowany w okresie od 03.04.2018 do 31.12.2019

Informacje na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej można znaleźć na stronach internetowych:


Informujemy, że została zakończona i opublikowana Ocena poziomów substancji w powietrzu oraz wyniki klasyfikacji stref województwa dolnośląskiego za 2017 rok"(zgodnie z art. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska) oraz Ocena jakości powietrza na terenie województwa dolnośląskiego w 2017 roku"


Powiadomienia z dnia 12-04-2018 o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 dla Świdnicy i Głogowa.


Powiadomienie z dnia 29-03-2018 o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10.


Powiadomienie z dnia 13-03-2018 o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10.


Powiadomienie z dnia 5-03-2018 o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10.


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu udostępnia graficzną informację o jakości powietrza – tzw. tarczę wskaźnikową „Prognoza smogowa”. Sposób korzystania z tarczy wskaźnikowej przedstawiony jest w załączniku.


Powiadomienie z dnia 19.02.2018 r.


Komunikat z dnia 08.02.2018 r. Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w sprawie aktualnej i prognozowanej jakości powietrza w Polsce.