BIP logo GIOŚ logo WIOŚ
Strona główna » Komunikaty i informacje

2019-07-22

Powiadomienie nr 08/2019 z dnia 21 lipca 2019 r. o przekroczeniu poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu


2019-07-02

Powiadomienie nr 07/2019 z dnia 1 lipca 2019 r. o przekroczeniu poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu


2019-06-26

Powiadomienie nr 05/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego ozonu w Legnicy oraz powiadomienie nr 06/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego ozonu w Jeleniej Górze


2019-06-07

SKŁADOWISKO ODPADÓW W RUDNEJ WIELKIEJ - OPINIA PUBLICZNA WPROWADZONA W BŁĄD

Artykuł opublikowany w dniu 29.04.2019 r. na stronie internetowej portalu Wirtualna Polska pod tytułem „Afera śmieciowa na Dolnym Śląsku. Ujawniamy powiązania rodzinne urzędników”, autorstwa Pana Sylwestra Ruszkiewicza wprowadza w błąd opinię publiczną co do posiadanych uprawnień wojewódzkiego inspektora w zakresie procesu inwestycyjnego, a także co do działań kontrolnych i pokontrolnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu podejmowanych wobec Chemeko – System sp. z.o.o.

czytaj dalej »


2019-06-06

Informacja dotycząca ECO GOLD PALIWA Spółka z o.o., Al. Hallera 80/2, 53-324 Wrocław

czytaj dalej »


2019-05-29

SPALARNIA W MILICZU - OPINIA PUBLICZNA WPROWADZONA W BŁĄD

czytaj dalej »


2019-05-07

Informujemy, że na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska dostępna jest: "Roczna ocena jakości powietrza w województwie dolnośląskim. Raport wojewódzki za rok 2018." Ocena została wykonana zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018 poz. 799 z późn. zm.).


2019-04-17

Powiadomienie nr 03/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w Lubaniu


2019-04-10

Powiadomienie nr 02/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w Lubaniu


2019-02-20

Powiadomienie z dnia 20-02-2019 o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego lub poziomu docelowego zanieczyszczeń powietrza.


2019-01-10

Zmiany w zakresie właściwości organu do którego należy przekazywać wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych oraz hałasu w środowisku emitowanego w związku z eksploatacją drogi, linii kolejowej, linii tramwajowej lub lotniska.

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska, Główny Inspektor Ochrony Środowiska przypomina, że od dnia 1 stycznia 2019 roku:

należy przekazywać, zgodnie z nowym brzmieniem art. 122a ust. 2 oraz art. 177 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

W związku z powyższym sprawozdania z przedmiotowych pomiarów należy kierować do właściwego miejscowo Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska Departamentu Monitoringu Środowiska GIOŚ na adres:

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu
Departamentu Monitoringu Środowiska
Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
ul. Chełmońskiego 14
51-630 Wrocław

tel. (71) 327-30-40

Jednocześnie informujemy, że na powyższy adres należy przesyłać wnioski (z zakresu Państwowgo Monitoringu Środowiska):


2018-12-21

Udzielanie informacji o aktualnym stanie jakości powietrza (TŁO SUBSTANCJI) W związku ze zmianą kompetencji WIOŚ i GIOŚ wynikającą z przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw, od dnia 1 stycznia 2019 roku organem realizującym zadania Państwowego Monitoringu Środowiska w zakresie udostępniania informacji o środowisku wytwarzanych w ramach PMŚ jest Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Od 1 stycznia 2019 r. będzie obowiązywał nowy wzór wniosku o udostępnienie informacji o aktualnym stanie jakości powietrza na wskazanym obszarze (tło substancji). Zmianie ulegną także Dane do przelewu dla Wnioskodawcy do opłaty za udostępnienie informacji o aktualnym stanie jakości powietrza na wskazanym obszarze (tło substancji).Wnioski o tło proszę wysyłać na adresy mailowe: rwms.wr@wroclaw.pios.gov.pl


2018-12-13

Powiadomienia z dnia 13.12.2018 r. o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w Wałbrzychu, Wrocławiu, Oławie, Zgorzelcu i Szczawnie-Zdroju


2018-11-30

Powiadomienie z dnia 30.11.2018 r. o przekroczeniu poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w Lubaniu


2018-11-15

Powiadomienie z dnia 15-11-2018 o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10


2018-11-13

Powiadomienie z dnia 13-11-2018 o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w Polkowicach przy ul. Kasztanowej oraz powiadomienie z dnia 13-11-2018 o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 we Wrocławiu przy Wybrzeżu J.Conrada-Korzeniowskiego.


2018-10-30

Przypominamy, że od 2013r. podmiot korzystający ze środowiska nie ma obowiązku składania sprawozdania do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Więcej informacji tutaj.


2018-08-30

Powiadomienie z dnia 30-08-2018 o przekroczeniu poziomu docelowego dla ozonu.


2018-08-10

Aktualne informacje o kąpieliskach oraz miejscach wykorzystywanych do kąpieli można uzyskać bezpośrednio u organizatorów lub we właściwej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Na stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu http://www.wsse.wroc.pl/ w dziale Aktualności można znaleźć aktualny Komunikat o stanie kąpielisk na terenie województwa dolnośląskiego.

Informacje na temat wszystkich kąpielisk w Polsce, nadzorowanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, znajdują się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego - http://sk.gis.gov.pl/?go=content&id=7.


2018-07-06

Powiadomienie z dnia 06-07-2018 o przekroczeniu poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu.


2018-06-19

Informujemy, że została zamieszczona na naszej stronie Mapa obszarów przekroczeń substancji w powietrzu na terenie województwa dolnośląskiego w 2017 r., która prezentuje rozmieszczenie obszarów przekroczeń wartości kryterialnych (poziomów dopuszczalnych/docelowych) na terenie województwa.


2018-05-20
Informacja w sprawie zasad wykonywania zabiegów ochrony roślin w sposób zapobiegający zatruciom pszczół
2018-05-15

Informujemy, że WIOŚ we Wrocławiu bierze udział w „Kampanii edukacyjno-informacyjnej z zakresu bioróżnorodności oraz ochrony jakości powietrza we Wrocławiu i 10 gminach Dolnego Śląska”. Kampania jest finansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Programowi przewodzi Gmina Wrocław, zaś partnerami są:

Celem jest przeprowadzenie systemowej kampanii informacyjno-edukacyjnej z zakresu bioróżnorodności oraz ochrony jakości powietrza we Wrocławiu i 10 gminach Dolnego Śląska (Dzierżoniów, Bielawa, Świdnica, Środa Śląska, Szczawno-Zdrój, Jedlina Zdrój, Sobótka, Świdnica Kobierzyce, Kąty Wrocławskie).

Projekt jest realizowany w okresie od 03.04.2018 do 31.12.2019

Informacje na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej można znaleźć na stronach internetowych:


2018-05-10

Informujemy, że została zakończona i opublikowana Ocena poziomów substancji w powietrzu oraz wyniki klasyfikacji stref województwa dolnośląskiego za 2017 rok"(zgodnie z art. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska) oraz Ocena jakości powietrza na terenie województwa dolnośląskiego w 2017 roku"


2018-04-12

Powiadomienia z dnia 12-04-2018 o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 dla Świdnicy i Głogowa.


2018-03-29

Powiadomienie z dnia 29-03-2018 o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10.


2018-03-13

Powiadomienie z dnia 13-03-2018 o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10.


2018-03-05

Powiadomienie z dnia 5-03-2018 o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10.


2018-02-28

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu udostępnia graficzną informację o jakości powietrza – tzw. tarczę wskaźnikową „Prognoza smogowa”. Sposób korzystania z tarczy wskaźnikowej przedstawiony jest w załączniku.


2018-02-18

Powiadomienie z dnia 19.02.2018 r.


2018-02-08

Komunikat z dnia 08.02.2018 r. Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w sprawie aktualnej i prognozowanej jakości powietrza w Polsce.