BIP logo GIOŚ
Strona główna » Inspekcja » Zadania

Do podstawowych zadań Wydziału Inspekcji należy:

Wykaz aktów prawnych nakładających kompetencje i zadania na Inspekcję Ochrony Środowiska wg stanu na dzień 31 marca 2007