BIP logo GIOŚ logo WIOŚ
Strona główna » Inspekcja » Objaśnienia przepisów

Informacja w sprawie obowiązków dotyczących funkcjonowania systemu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w związku z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Pokaż »

 

Informacje w zakresie prowadzenia demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz właściwej klasyfikacji odpadów pochodzących z tych pojazdów w świetle przepisów ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.).

 

Postępowanie administracyjne w sprawie wypełniania przez inwestorów wymagań ochrony środowiska dla realizowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko

 

Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR)