BIP logo GIOŚ
Strona główna » Inspekcja » IPPC

Liczba instalacji, ustalonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu, które podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego, w podziale na branże, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. poz. 1169) – według stanu na dzień 31-12-2020 r.