logo WIOŚ
Strona główna » Inspekcja » Poważne awarie

Zgodnie z art. 29 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r., Nr 44, poz.287 z późniejszymi zmianami) do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należy prowadzenie rejestru zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii i o dużym ryzyku wystąpienia awarii w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska.

Wykaz potencjalnych sprawców poważnych awarii - zakładów o dużym ryzyku (ZDR) wystąpienia poważnej awarii przemysłowej - wg stanu na dzień 06.02.2018 r.
Mapa rozmieszczenia Zakładów o Dużym Ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

Wykaz potencjalnych sprawców poważnych awarii - zakładów o zwiększonym ryzyku (ZZR) wystąpienia poważnej awarii przemysłowej - wg stanu na dzień 06.02.2018 r.
Mapa rozmieszczenia Zakładów o Zwiększonym Ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

Serwis nt. przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego

Zewnętrzne Plany Operacyjno - Ratownicze Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu