BIP logo GIOŚ
Strona główna » Inspekcja » Poważne awarie

Zgodnie z art. 29 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz.1355) do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należy prowadzenie rejestru zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii i o dużym ryzyku wystąpienia awarii w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska.

Wykaz potencjalnych sprawców poważnych awarii - zakładów o dużym ryzyku (ZDR) wystąpienia poważnej awarii przemysłowej - wg stanu na dzień 01.10.2021 r.
Mapa rozmieszczenia Zakładów o Dużym Ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

Wykaz potencjalnych sprawców poważnych awarii - zakładów o zwiększonym ryzyku (ZZR) wystąpienia poważnej awarii przemysłowej - wg stanu na dzień 01.10.2021 r.
Mapa rozmieszczenia Zakładów o Zwiększonym Ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

Serwis nt. przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego

Zewnętrzne Plany Operacyjno - Ratownicze Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu